Tác giả Đạm Nguỵêt Tân Lương - Danh sách truyện của tác giả Đạm Nguỵêt Tân Lương

Đạm Nguỵêt Tân Lương

Nàng là Tịch Nhan quận chúa có dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, chỉ một cái liếc mắt có thể làm thành trì nghiêng ngả, chúng sinh điên đảo... - Theo truyền thuyết dân gian, nhan sắc của nàng thậm chí h
Chương mới nhất: Chương 323: – cuối