Tác giả Đan Bảo - Danh sách truyện của tác giả Đan Bảo

Đan Bảo

Trong đêm giông gió, anh chỉ tay vào tên cặn bã trong phòng hỏi: Anh và hắn, động tác như nhau, nhịp điệu như nhau, vậy thì em thấy ai trụ lâu hơn ai? chỉ muốn nói rằng, chẳng liên quan gì đến cô. Tên cặn bã trong phòng này không phải người c&oc
Chương mới nhất: Chương 292