Tác giả Đế Kiếm Nhất - Danh sách truyện của tác giả Đế Kiếm Nhất

Đế Kiếm Nhất

Khi quan niệm dùng chung ngày càng phồn thịnh như hôm nay, Phương Mặc cũng đã đuổi kịp trào lưu của thời đại. Có được hệ thống, từ đây Phương Mặc xuyên qua vạn giới, dùng chung năng lực, vật phẩm của các đại lão ở chư thiên vạn giới. Phương Mặc: "Cuộc đời của ta, ta làm chủ&
Chương mới nhất: Chương 705: Đại kết cục

Một đời thiếu niên anh hào, nghịch thiên quật khởi, thải thiên kiêu, chiến đấu quần hùng, giết quần ma, diệt chúng thần, một đường nghịch chiến, thành tựu tuyệt thế kiếm đế! “Thế giới này, nhất định lạnh run dưới chân ta!”
Chương mới nhất: