Tác giả Đệ Nhất Thần - Danh sách truyện của tác giả Đệ Nhất Thần

Đệ Nhất Thần

Thiếu niên mang huyết cừu, một buổi sáng nghịch thiên quật khởi! Tung hoành vạn giới duy võ, hỏi Thiên ai dám là địch? Ta gọi Mục Thiên, Vạn Thiên Chi Giới, ta vì Võ Đế! Ta đứng thẳng chỗ, thiên địa cúi đầu, Thần Ma lui tránh! -Cảnh giới: Thông Mạch, Thông
Chương mới nhất:

"Ở kiếp này, ta muốn sáng tạo thế giới của ta!" "Ở kiếp này, ta muốn trở thành Vạn Cổ Thiên Đế!" "Ở kiếp này, ta muốn chúa tể Thiên Giới Thần Vực!" Thiên Giới đệ nhất chiến thần, lại bởi vì công cao chấn chủ, bị tình cảm chân thành phản bội, đã c
Chương mới nhất: