Tác giả Dị Năng Chuyên Gia - Danh sách truyện của tác giả Dị Năng Chuyên Gia

Dị Năng Chuyên Gia

Thuật đạo Chí Tôn mượn xác hoàn hồn, trọng sinh vào phế vật thiếu niên Khương Vân thân, song tu thiên phú một buổi sáng giác tỉnh. Thế gia đệ tử Tông Môn thiên tài thuật đạo đại năng không cần giải thích, hết thảy nghiền ép! --- Cảnh Giới: ☆☆ &

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Vân lại cùng mẹ kế cùng ngủ một giường, bị lớn tuổi 6 tuổi mẹ kế đặt ở dưới thân... (Tin tưởng ta, đây là chững chạc đàng hoàng huyền huyễn, thật rất đứng đắn nha!)