Tác giả Diêu Vọng Nam Sơn - Danh sách truyện của tác giả Diêu Vọng Nam Sơn

Diêu Vọng Nam Sơn

Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn, đã từng chấp chưởng thánh vực, trấn áp một thế, làm Ngân Hà tinh hệ đỉnh! Lại bởi vì dung hợp các đại tu vi cấp độ, tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Dưới tay làm phản, tình cảm chân thành ngủ say, hảo hữu bị đuổi giết! Sống lại mộ
Chương mới nhất: