Tác giả Dino - Danh sách truyện của tác giả Dino

Dino

Thể loại: Hiện đại, NP, cao h, HE, nữ phụ văn, hài Rating: Ai là sắc nữ, xin mời! Ai không phải sắc nữ nhưng đủ máu, xin mời! Ai ngây thơ trong sáng, thỉnh đi! Giới thiệu: Lâm Nguyệt Minh sinh ra không sợ trời không sợ đất cũng không sợ bất cứ ai, là hội trưởng hội học sinh thanh cao lãnh ngạo, l
Chương mới nhất: