Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh - Danh sách truyện của tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh

Dục Hỏa Trọng Sinh

Nhân vật chính mê say chơi trò Tam Quốc Chí trên mạng, bất ngờ cùng với tình nhân của mình trong một lần đi chơi bị sao băng rớt trúng người xuyên việt về cuối thời Đông Hán. - Nhìn thấy người chết đói nghìn dặm xã tắc phiêu linh minh dân như co