Tác giả Dực Yêu - Danh sách truyện của tác giả Dực Yêu

Dực Yêu

Một cô gái cơ trí nổi tiếng lạnh lùng mà mọi người trong giới hắc đạo đều kính nhi viễn chi. Một cô gái yếu đuối, nhút nhát, luôn chịu mọi sự sỉ nhục, nhưng cô lại thích một nam nhân ưu tú mà cô có mơ cũng không dám mơ. Đến một ngày, thờ