Tác giả Dung Hàm - Danh sách truyện của tác giả Dung Hàm

Dung Hàm

Editor: Emily Ton Ở thế giới cổ đại nữ nhi vừa tròn mười tám tuổi là đến tuổi lấy chồng. Phụ mẫu định đâu nữ nhi ngồi đó, vì vậy mà nữ chính lại được hứa gả cho Diêm Vương. Mà nữ chính lại trong hoàn cảnh ban ngày bị ác quỷ quấy rầy, ban đêm lại bị sắc quỷ lợi dụng.
Chương mới nhất: