Tác giả Dương Thập Lục - Danh sách truyện của tác giả Dương Thập Lục

Dương Thập Lục

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền Ảo, Dị Giới, Nữ Hiệp, Tu Chân.Chuyển ngữ convert: Lão DiChuyển ngữ (editor): Tuyền UriTại đại lục Thiên Cương này chính là lấy tu chân làm trọng, cường giả vi tôn.Quân Vô Niệm hắn là tôn thượng của Lương quốc, là người có pháp lực đứng đầu không đối thủ.Tây Lăng Dao nàng là nữ nhân hậu phủ, một phế vật không thể tu chân.Hắn là quân tử khi

Converter: hanthientuyet Editor: im_lnh, Min, KeyKhun, Sawol, Bell Huỳnh Beta: Sawol Nàng được xưng là thần y ở thế kỷ 21, tinh thông từ Trung y đến Tây Y, là một quân y đặc cấp của binh chủng đặc biệt. Sau khi xuyên đến cổ đại liền hóa thành đích nữ họ Phượng, Phượng Vũ Hành. Phụ thân kh&oci