Tác giả Gà Ăn Trứng Gà - Danh sách truyện của tác giả Gà Ăn Trứng Gà

Gà Ăn Trứng Gà

Tại thành phố S, Hạ gia là một gia đình quyền thế nhất nhì, trong gia tộc toàn là những người tinh anh của xã hội, Hạ Kỳ sinh ra trong một gia đình như vậy, cậu cũng được giáo dục kĩ càng, có kiến thức, khí độ và tài trí hơn hẳn những người cùng trang lứa. Miê