Tác giả Giải Tam Thiên - Danh sách truyện của tác giả Giải Tam Thiên

Giải Tam Thiên

Nhóm dịch giả: Thiên Thượng Nhân GianMuốn trang bức(*) thì phải có thực lực, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ GO DIE(*): hiểu nôm na là làm màuTrang bức không chết, không trang bức mới chết. Mỗi ngày không trang bức thì sống không bằng chết.***Quỷ Vương: “Chờ một chút! Ta ngửi thấy hơi thở trang bức của nhân loại, rút lui…”Diêm Vương: “Mười vạn âm binh nghe lệnh, bắt tên tội phạm

Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống - Cực Phẩm Bắt Quỷ Hệ Thống. Quỷ Vương: “Chờ một chút ta ngửi được nhân loại trang bức khí tức, rút lui...” Diêm Vương gia: “10 vạn Âm Binh nghe lệnh, bắt lại cho ta này trang bức phạm.” Đẹp nổi lên Đại Dương cô nàng: “Không được... Ta