Tác giả Giang Sơn Đa Tiêu - Danh sách truyện của tác giả Giang Sơn Đa Tiêu

Giang Sơn Đa Tiêu

Thể loại: Cường thủ hào đoạt, ngược nhẹ, ngọt sủng, 1 nữ n nam, Hiện đại – Tương lai. Edit: Lam Vy (C1-> C55), Yenhi (C56 trở đi) Mệt bở hơi tai mới tìm được một công việc coi như ưng ý, Nhưng ngờ đâu ngày đâu tiên đi làm đã bị “hãm hiếp”, Sau khi mọi việc đã xong mới