Tác giả Hạ Huyền Chú - Danh sách truyện của tác giả Hạ Huyền Chú

Hạ Huyền Chú

Có những chuyện cũng thật kỳ lạ, không biết đêm qua xảy ra chuyện gì mà đến sáng hôm sau cô đã không ngỡ rằng mình đã ký vào giấy hôn thú với anh ta sao? Nhưng anh chồng này của cô lại không có một chút hứng thú với phụ