Tác giả Hạ Thanh Sam - Danh sách truyện của tác giả Hạ Thanh Sam

Hạ Thanh Sam

Cô vừa nhận chức trợ lý giám đốc ở tập đoàn Cảnh Thịnh thì bị tổng giám đốc ép đi cục dân chính để... làm giấy đăng ký kết hôn! Mới ngày đầu tiên đã bị hắn ép đến thế này, cô nên phản kháng hay tuân theo? Cưới xong, người kia lột sạch
Chương mới nhất: