Tác giả Hắc Sắc Mặc Trấp - Danh sách truyện của tác giả Hắc Sắc Mặc Trấp

Hắc Sắc Mặc Trấp

Trương Nhiên mang theo kiếp trước ký ức trọng sinh ở cái này cùng kiếp trước thập phần tương tự song song thế giới 1967 năm. 1990 năm 5 nguyệt 19 hào, Trương Nhiên xuất ngoại làm việc kết thúc, cưỡi xa hoa du thuyền về nước, mang theo lòng tràn đầy chờ mong cùng vui mừng. Đương du thuyền chạ