Tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ - Danh sách truyện của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ

Hắc Sơn Lão Quỷ

Tác giả: Hắc Sơn Lão QuỷThể loại: Dị Năng, Đô Thị, Mạt Thế, Huyền HuyễnGiới thiệu:Từ khi mặt trăng đỏ xuất hiện, mọi người điên hết cả rồi. Nhưng trừ ta!

Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp ba ngàn đại đạo trong tay.Thiếu niên khố rách áo ôm khổ học mười năm thấy được chân kinh!Ba ngàn năm đại kiếp hàng thế cũng chỉ là thần binh trong lòng bàn tay, từ đây trên Tiên lộ, ai dám tiếp phong mang của hắn?Hệ thống: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Đại Th

Sinh Mệnh Ác Ma, Quy Luật Ác Ma, Tri Thức Ác Ma, Mệnh Vận Ác Ma, Chiến Tranh Ác Ma... Khi đủ loại lực lượng quỷ dị xâm lấn, thế giới từ đây chia phân biệt rõ ràng hai thái cực. Có người phụng nó là thần minh, làm người phát ngôn hành tẩu tại đại địa ph
Chương mới nhất:

Hồng Nguyệt lộ ra hiện ở trên trời một khắc này bắt đầu, người của toàn thế giới đều thành người điên. Ngoại trừ ta!

Thượng Cổ Nhân tộc, bốn chữ chân ngôn truyền lưu thiên hạ: Sinh, lão, bệnh, tử! Thế gian tu giả, đều cầu Trường Sinh, sợ già yếu, tránh tử kiếp, xa tai bệnh, ai ngờ, ném lại lão bệnh chết, Đại Đạo khó viên mãn. Cổ có truyền thừa, có thể luyện thế gian sinh linh bệnh khí vi

Cùng hung cực ác, mất đi nhân tính người, gọi là "Nhân tiêu" ! Lõi đời khéo đưa đẩy, am hiểu sâu ân tình người, gọi là "Nhân tinh!" Hung thần ác sát, giết người như ngóe người, gọi là "Nhân đồ!" Như vậy, làm
Chương mới nhất:

Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải, giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp, 3000 đại đạo tại ngực. Hàn môn thiếu niên quật khởi, khổ đọc mười năm thấy được chân kinh! Cuối cùng được một kiếm ra Huyền Hoàng, một tay hộ thương sinh! Ba ngàn năm đại kiếp giáng thế, cũng chỉ l&agrav
Chương mới nhất: Chương 1000: Hồi cuối

Thế nhân đều nói thành tiên tốt, thanh tâm quả dục chịu không được! Xan phong ẩm lộ mặc dù xuất trần, nào có gà cá ăn no bụng! Thế nhân đều nói thành tiên tốt, kiều thê mỹ thiếp quên không được! Khô tọa trong núi sống vạn cổ, không bằn

Có người nói hắn là Tu Hành Giới ở bên trong một hạt phân chuột, hư mất lễ nghĩa liêm sỉ, rối loạn Đạo môn trật tự! Có người nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhất bại hoại, cấu kết ma đạo, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận! Cũng có người nói hắn là nguy h
Chương mới nhất: Hoàn thành cảm nghĩ