Tác giả Hắc Tiểu Ma - Danh sách truyện của tác giả Hắc Tiểu Ma

Hắc Tiểu Ma

Thể loại: Tiên hiệp, huyền ảo, dị năng, dị giới, khoa huyễn, xuyên không Trần Thanh Vũ là thanh niên trẻ người Việt mang theo hệ thống trong người xuyên qua thế giới tu chân. Ở nơi đó hắn đã xây dựng một quang minh giáo đình nhằm tạo phúc cho sinh linh. Truyện đan xen những cung bậc cảm x&
Chương mới nhất: