Tác giả Hách Hách Nhất Tiếu - Danh sách truyện của tác giả Hách Hách Nhất Tiếu

Hách Hách Nhất Tiếu

Editor: V.O Thể loại: cổ ngược, tiên yêu Số chương:18 chương Giới thiệu: Ái nhân... Sư môn... Cẩm Tịch mệt mỏi.... Nàng không muốn phân biệt ai đúng ai sai nữa... Không cần biết ai có lỗi với ai nữa, nàng chỉ mong muốn một điều duy nhất: đó là thiếu niên tron
Chương mới nhất: Chương 18: Thiếu