Tác giả Hâm Nguyệt - Danh sách truyện của tác giả Hâm Nguyệt

Hâm Nguyệt

Vì tiền, Cao Thanh Thu gả cho Hoa Ngọc Thành- một người đàn ông lớn hơn nàng một giáp, vừa già lại còn tàn tật. Tất cả mọi người cười nhạo nàng, kết quả hắn lại xuất hiện ở tiệc tối một cách phong độ nhẹ nhàng..... “Giúp Anh sinh một đứa ” “Anh không phải k