Tác giả Hàn Gia Lão Đại - Danh sách truyện của tác giả Hàn Gia Lão Đại

Hàn Gia Lão Đại

Một cái kim châm, có thể cứu người trong thiên hạ. Một cây ngân châm, có thể giết hết thảy địch. Nghịch thiên y đạo, kinh thiên động địa Chiến Vũ, để lộ một cái không giống nhau thế giới.
Chương mới nhất: