Tác giả Hiệp Xả Đản - Danh sách truyện của tác giả Hiệp Xả Đản

Hiệp Xả Đản

Đại Thoại Tây Du Chi Siêu Cấp Tiểu Bạch Long - Tây Du Chi Siêu Cấp Tiểu Bạch Long. Tinh phẩm Sảng Văn Sa Tăng: Sư phụ, Tiểu Bạch bị yêu quái bắt đi rồi! Bát Giới: Sư phụ, Tiểu Bạch mang theo nữ yêu tinh vào sơn động rồi! Ngộ Không: Sư phụ, Tiểu Bạch lại cướp ta quái! Đường Tăng thở dài:

Tối Cường Hồng Bao Hoàng Đế - Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng. Đinh! Hồng bao mở ra thành công! Thu hoạch được thần khí một thanh! Đinh! Thu hoạch được rút thưởng luân bàn, bắt đầu rút thưởng! Tây Môn Hạo, mang theo dị giới hồng bao hệ thống xuyên qua đến Thiên Kình đại lục, Khá
Chương mới nhất: