Tác giả Hỏa Hồng - Danh sách truyện của tác giả Hỏa Hồng

Hỏa Hồng

Bị gán cho tội danh thông gian, hắn không có xử tử nàng, nhưng lại hoài nghi hài tử trong bụng nàng. Than rực đỏ, hắn nói chỉ cần nàng chân trần đi qua năm mươi bước, hài tử trong bụng nàng sẽ được bảo toàn. Lòng hắn nguội lạnh, nàng cho tới bây giờ chưa từng phản

Edit : Vân Cherry Mọi người nói nữ nhân không xấu nam nhân không thương, trong mộng xuất hiện một soái ca tuyệt sắc là có lỗi sao? Nhưng ai biết như vậy cũng có thể mang thai chứ! YYD, thì ra là ngủ cũng có thể xuyên qua. Thật vất thuyết phục mẹ giữ lại đứa bé này như
Chương mới nhất: