Tác giả Hỏa Tiểu Huyên - Danh sách truyện của tác giả Hỏa Tiểu Huyên

Hỏa Tiểu Huyên

Đinh Tử kiếp trước, là đại công chúa văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm không thua nam nhi, trên đường hòa thân bị hại mà chết. Đinh Tử kiếp này, thân là trưởng nữ Thị Lang phủ, bị di nương thiết kế mà tức chết. Thế là nàng trong một đám tranh c&atil