Tác giả Hoàng Phủ Kỳ - Danh sách truyện của tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Hoàng Phủ Kỳ

Vạn tiên cầu đạo, vạn đạo triều bái! Ba trăm năm trước, Trần Thiếu Quân bị sư phụ mang lên tiên môn, bởi vì huyết mạch nguyên nhân khó mà luyện võ, nhưng lại tại luyện khí bên trên thiên phú dị bẩm, trở thành nhất đại Khí Quân, cùng tô
Chương mới nhất:

Vũ trụ luân hồi, kỷ nguyên tiêu tan! Lần lượt thế giới không ngừng hủy diệt, lần lượt văn minh không ngừng biến mất, vòng đi vòng lại, mới mà phục chu , cũng không sửa đổi. Vô luận cam cùng không cam lòng, nguyện cùng không muốn, ở nơi này rộng rãi vận mệnh trước
Chương mới nhất: Chương 626 : 

Ta không thể đem thế giới này, nhường cho người ta khinh bỉ! Vì lẽ đó, Vương Xung giẫm lên xương khô biển máu, bước lên Nhân Hoàng bảo tọa, xoay chuyển tình thế ở đã ngã, thành tựu một đoạn vô thượng truyền thuyết!

Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu nhược không dám đấu tranh... Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Câu truyện kể về một thiếu niên quật khởi từ nghịch cảnh, khoái ý ân cừu, kiên quyết tiến thủ, dũng m&atil

Phi Thăng Chi Hậu (Sau Lúc Phi Thăng) Thần là gì? Ma là gì? Tại sao lại có thần và ma? Khi con người vượt qua giới hạn của người thì sẽ đến đâu? Sẽ đi về đâu? Y là người cả đời chìm đắm trong võ học, đến lúc y vượt qua giới hạn của người để rồi được nhìn thấy một thế
Chương mới nhất: Lời người dịch