Tác giả Hôi Sắc Vân - Danh sách truyện của tác giả Hôi Sắc Vân

Hôi Sắc Vân

Vì chán ghét cuộc sống chỉ có sự giết chóc mà nàng đã tự sát để thoát khỏi tổ chức sát thủ. Nhưng nàng sống lại lần nữa với chính thân phận mà mình ghét nhất. Tuy nhiên, lần này nàng muốn sống sót, muốn nắm giữ lấy vận mệnh của m&igrav
Chương mới nhất: