Tác giả Hồng Nhận - Danh sách truyện của tác giả Hồng Nhận

Hồng Nhận

Bạn đang đọc truyện Không Nói Mà Dụ của tác giả Hồng Nhận.Thẩm Hi mang bệnh tim bẩm sinh.Năm Chu Ngôn Dụ sáu tuổi cha mẹ đồng thời qua đời được Thẩm gia đem về nuôi dưỡng. Sau khi nhìn thấy Thẩm Hi phát bệnh liền theo bên cạnh trông coi hắn.Chu Ngôn Dụ đầu óc chậm chạp, Thẩm Hi lại dự định cùng Chu Ngôn Dụ sống hết đời.

Thể loại: Cổ trang, cung đình tranh đấu, cường thế Đế vương công; tài ba Thừa tướng cường thụ, ngược luyến tình thân 1vs1, HECouple: Đông Phương Hạo (công) - Khuất Bình (thụ) Nếu có một ngày ta có thể làm hoàng đế thì chức vị thừa tướng sẽ thuộc về ngươi.Ta không chỉ phải có được thiên hạ, ta còn muốn có được ngươi.『 Tình yêu của ta đối với ngươi... Ngươi biết mà, thái phó.』T
Chương mới nhất: Cửu Cung Tế - Chương 31

Dù có hiếu nhưng không có khả năng thì cũng không làm được gì. Đó chính là những tính tiết trong truyện Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta. Đêm hôm đó trời tối rất khác mọi ngày,thiên tài bảo bối dùng