Tác giả Hương Lạt Tiểu Long Hà - Danh sách truyện của tác giả Hương Lạt Tiểu Long Hà

Hương Lạt Tiểu Long Hà

Một đời Thiên Giới đế sư, lại về học cấp ba thời đại, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện hắn trên người nhiều hơn một con rồng... Khi ngươi còn rất nhỏ yếu thời gian, đối mặt ức hiếp, ngươi là sẽ liều mạng phản kháng vẫn là thuận theo? Đời trước, hắn thuận theo, nhưng này một đời... Phong lưu đế sư ngang dọc đô thị, x