Tác giả Hương Thái Ngưu - Danh sách truyện của tác giả Hương Thái Ngưu

Hương Thái Ngưu

Chuyển ngữ: Pussycat Thể loại: Trọng sinh, hiện đại Độ dài: 67 chương Chuyện trước khi sống lại là như vầy: Đối với em gái thì giày vò ăn hiếp, chắp tay tặng gia sản cho người đàn ông cặn bã, trêu chọc tới vị hôn phu thần kinh biến thái, có thể nói là nổi tiếng xấu xa,
Chương mới nhất: