Tác giả Huyết Tu La - Danh sách truyện của tác giả Huyết Tu La

Huyết Tu La

Thể loại: huyền huyễn, ngôn tình, sắc hiệp, tiên hiệp, huyền ảo  Máu chảy trong người ta là Thái Dương Vương huyết mạch,cũng vì vậy mà từ khi sinh ra đã đoạt thiên địa tạo hoá, làm thiên địa chi địch.  Nhưng ta lại bị chính thiên địa ruồng bỏ,khi ấy ta là H