Tác giả Khảo Ngư - Danh sách truyện của tác giả Khảo Ngư

Khảo Ngư

Một cái khác thời không bên trong, Trần Nhất Văn bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh. Thế là một đoạn mỹ lệ lịch trình, lại bắt đầu.
Chương mới nhất:

Đại Niết Bàn - Sống lại tuổi thanh xuân! Câu chuyện bắt đầu từ sự trùng sinh, nhưng đó chỉ là cái cớ để tác giả đưa ra quan điểm và triết lý sống về tuổi trẻ chúng ta – những con người đang ở độ tuổi sung sức nhất để cống hiến cho đời.  Khó mà nói về Đại Niết Bàn, đọc c&