Tác giả Khoái Nhạc Đích Bi Kịch - Danh sách truyện của tác giả Khoái Nhạc Đích Bi Kịch

Khoái Nhạc Đích Bi Kịch

Nhậm Thanh Phong từ nhỏ gặp binh loạn mà tan nát nhà cửa, cất bước du nhập giang hồ. Nhờ kỳ ngộ mà lấy đươc Thanh Phong cổ kiếm, công lực tiến vào tiên thiên. Sau đó trả thù được cho gia đình thì vô tình gặp gỡ Tiểu Kiếm mà được dẫn dắt bước vào tu chân giới. Ph&