Tác giả Không Tưởng Chi Long - Danh sách truyện của tác giả Không Tưởng Chi Long

Không Tưởng Chi Long

Chân Vũ Sơn bên trong, nhất đạo bảo quang hoành không xuất thế Nghìn năm không biến thành thần binh trên bảng, từ đó nhiều một kiện thần bí thần binh Mà này, chỉ là hết thảy bắt đầu!
Chương mới nhất:

Dịch: mafia777 Nội dung chính của câu chuyện kể về việc đồng nhân Naruto, mà thể loại đồng nhân thì chắc có lẽ trên mạng truyện convert khá nhiều nhưng truyện dịch thì chả thấy ai làm cả. Kiếm một bộ khá hay cũng khá khó. Đây là một bộ đồng nhân mình thấy k