Tác giả Khương Trấp Đường Thủy - Danh sách truyện của tác giả Khương Trấp Đường Thủy

Khương Trấp Đường Thủy

Một người bình thường mềm yếu cao tam học sinh, được đến một khoản siêu văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống. Học tra biến học bá, kẻ yếu biến cường giả. Bóng rổ thiên tài, đỉnh cấp hacker, ca hát thiên vương, y đạo thánh thủ, thương nghiệp trùm... Ta chỉ nghĩ nói này đó đều chỉ l&ag