Tác giả Kiếm Du Thái Hư - Danh sách truyện của tác giả Kiếm Du Thái Hư

Kiếm Du Thái Hư

Một kiếm thông thiên, kiếm chủ trầm phù. Thiếu niên Giang Thần ấu niên thời kì ngoài ý muốn được đến một bộ Hư Vô Kiếm Thể đại pháp, hắn vốn đã tư chất không kém, từ đó đi lên dài lâu mà truyền kỳ võ đạo chi lộ. Vô địch mãnh thú,
Chương mới nhất: Chương 361 : Kim Sơn Hoàng

Chân Linh Đại Lục, hàng ngàn hàng vạn tông môn, cường giả như mây. Một đệ tử đại gia tộc bởi vì một biến cố kỳ dị mà từ người bình thường trở thành thiên tài, không chỉ cảm nhận trở nên nhạy cảm mà khả năng lĩnh ngộ cũng tăng vọt chỉ cần gặp qua là không thể qu&