Tác giả Kỳ Lão Du - Danh sách truyện của tác giả Kỳ Lão Du

Kỳ Lão Du

Giản Đường nói: Tôi không giết cô ta. Thẩm Tư Cương không có hành động gì. Giản Đường nói: Tôi giết Hạ Viên Miên, tôi có tội. Thẩm Tư Cương xanh mặt: Cô câm miệng cho tôi! Không được để tôi nghe thấy những lời này nữa. Giản Đường nở nụ cười: Th
Chương mới nhất: