Tác giả Lạc Nhật Cửu Thiên - Danh sách truyện của tác giả Lạc Nhật Cửu Thiên

Lạc Nhật Cửu Thiên

Thể loại: Hỗn đô thị - tu chân - huyền ảo Thăng Tiên Đan Kiếp hàng lâm, một kẻ lạnh lùng, chúa tể một phương Ngũ Nhạc đại lục, khi Chu Phi tỉnh lại, lại phát hiện mình trọng sinh ở một vị đại gia tộc củi mục con riêng trên mình. Cha ruồng bỏ mẹ, mẹ chết sớm, đối mặt hắn người khi nhục cùn