Tác giả Lạc Thành Đông - Danh sách truyện của tác giả Lạc Thành Đông

Lạc Thành Đông

Đến Thái Cổ chí bảo, nghịch thiên quật khởi. Cửu thiên thập địa, ai dám không xưng một tiếng: "Đại Đế Tôn! Lạc Thành Đông sách mới.
Chương mới nhất:

Thương Khung đại lục, võ giả tu đạo cung, Đạo cung nuôi mệnh hồn. Thiếu niên Diệp Tinh Hà, kỳ tài ngút trời, thức tỉnh cửu phẩm mệnh hồn: Long Văn Tử Kim Đỉnh! Thành trẻ tuổi nhất Luyện Đan sư. Lại bị Kỳ huynh ghen ghét, đoạt hắn mệnh hồn, biến thành phế nhân! Lại ngoài ý muốn thức tỉnh
Chương mới nhất:

Long Mạch đại lục, vạn tộc mọc như rừng, tông môn vô số, võ giả vi tôn. Cường giả Hủy Thiên Diệt Địa, người yếu bò lổm ngổm như Kiến. Thiếu niên Trần Phong, Đan Điền như sắt, không cách nào tu luyện, chịu hết mắt lạnh. Ngẫu nhiên được Chí Tôn Long Huyết, thần bí cổ đỉnh, từ