Tác giả Lâm Hy - Danh sách truyện của tác giả Lâm Hy

Lâm Hy

Thể loại: ngôn tình, gương vở lại lành... Editor: Twinsyl Một hồi âm mưu, cô trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật. Một phần di chúc, cô trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh. Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cô hận thấu xươ
Chương mới nhất: