Tác giả Lê Thị Kim Huệ - Danh sách truyện của tác giả Lê Thị Kim Huệ

Lê Thị Kim Huệ

Một câu chuyện với tình tiết khá nhẹ nhàng.

Hơn mười năm, hai người luôn là bạn thân của nhau. Cô ấy không hề biết ngừoi bạn mà cho là "chị em" tốt của mình lại yêu thầm mình. Thế rồi sau một đêm, định mệnh đã khiến họ ràng buộc với nhau.