Tác giả Linh Ẩn Hồ - Danh sách truyện của tác giả Linh Ẩn Hồ

Linh Ẩn Hồ

Thiên Linh đại lục, tông môn mọc lên san sát như rừng, dị thú hoành hành. Vô luận nhân loại hay vẫn là dị thú, đều có chính mình "Huyết mạch phẩm cấp ", huyết mạch phẩm cấp cao, tu luyện thiên phú cao! Thần Long, Phượng Hoàng, Cùng Kỳ "

2314 năm, tinh tế võ đạo thời đại. Bối Tinh thiếu niên "Đường Lỗi ", bởi vì toàn thân huyệt khiếu bế tắc, không thể tu luyện chân khí, nên bị ức hiếp. Một lần kỳ ngộ, Đường Lỗi đạt được Đấu Linh đại lục Cự Long tộc bí điển " Long Thần đấu khí ". Toàn bộ vũ trụ kém cỏi nh

Võ giả tầm thường lấy đại hoang mãnh thú làm tinh hồn; thiên tài lấy Toan Nghê, Cùng Kỳ các loại Thần thú làm tinh hồn; tuyệt đỉnh thiên kiêu lấy Kỳ Lân, Thanh Long, Côn Bằng làm tinh hồn, tu luyện tới tầng thứ đỉnh phong, có thể nắm giữ toàn bộ Thần thú

Một người tư chất thấp,ngộ tính kém, phế vật trên con đường võ tu. Công pháp cùng với các võ giả tồn tại các độ phù hợp khác nhau, độ phù hợp càng cao thì tu luyện sẽ càng nhanh, trong truyền thuyết độ phù hợp có thể đạt sau bảy phần sẽ tăng hiệu suất t