Tác giả Linh Linh - Danh sách truyện của tác giả Linh Linh

Linh Linh

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tổng tài Anh ta là một kẻ có miệng lưỡi cay độc, nội tâm vô cùng khó đoán. Tôi một người tin tưởng rằng phụ nữ có thể làm nên tất cả. Tôi giúp anh ta loại bỏ những người phụ nữ anh ta không yêu và thu hút nhữn