Tác giả Lục Lục Kinh Chập - Danh sách truyện của tác giả Lục Lục Kinh Chập

Lục Lục Kinh Chập

Một đời tiên tu Trần Ngộ gặp vô sỉ phản bội, bỏ mình đạo tiêu, lại ngoài ý muốn trọng sinh trở lại một ngàn năm trước thời trung học. Quay đầu ngàn năm, tái thế vì tiên, tình cừu không phụ, ân oán tính toán rõ ràng, lại nhìn hắn như thế n&agra
Chương mới nhất: Chương 1945: Bức sát