Tác giả Lục Nguyệt Quan Chủ - Danh sách truyện của tác giả Lục Nguyệt Quan Chủ

Lục Nguyệt Quan Chủ

Lý Chính Cảnh, mười bảy tuổi, hoành luyện ngoại công đỉnh phong đại viên mãn. Thân phận: Vũ Hóa tiên tông Cổ Nguyệt phong ngoại môn đệ tử, Kiến An Hầu con thứ. Che giấu tung tích: Thiên Huyễn Thần Quân thứ 763 dự bị nhục thân. Vận thế: Tu hành tạng phủ dưỡng khí
Chương mới nhất:

Nhiệt độ kế ở giữa thủy ngân rơi vào tranh tầm thường lên, lại mở ra Chư Thiên vạn giới đồ, từ đây đi tại chư thiên vạn giới! "Tại sao lại là ngục cấp bậc nhiệm vụ khó khăn?" Đường Không tức giận nói: "Chờ ta siêu thoát thế giới vô biên, sớm muộn đem thằng ngốc kia thiế
Chương mới nhất:

Bần đạo trảm yêu trừ ma, chỉ vì thay trời hành đạo, che chở nhân gian an bình, cùng kiếm tiền chuyện này thực tế không có quan hệ gì. "Bảo Thọ đạo trưởng, đạo quan mới xây một nửa, chúng ta lại thiếu tiền." "Này! Đợi bần đạo lại chém nó vài đầu y&ecir
Chương mới nhất:

Thiếu niên Tô Đình, nắm Lục Áp truyền thừa, vượt qua tiên hiệp thần thoại thế giới. Luyện thành Trảm Tiên Phi Đao, thành tựu lôi hỏa thân thể. Trên chấn mây xanh, dưới nhiếp u minh. Chư thiên thần tiên, không dám phạm giả. "Ta có một đao, chư thiên
Chương mới nhất:

Một ngày kia, Long thăng cửu thiên, ngao du vạn giới. Long tức là ta, ta tức là Long —— Trang Minh. —— P/s: Main IQ cao đấu trí đấu sức cân não.