Tác giả Lục Tri Dao - Danh sách truyện của tác giả Lục Tri Dao

Lục Tri Dao

Tên khác: Đông Bắc nam hữu hữu điểm điềm Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Duyên trời tác hợp, 1v1 Số chương: 28 chương + 2 phiên ngoại Nhân vật chính: Trương Đông Lương, Diệp Nam Cầm Editor: Yuu @urimicasa Bạn trai của Diệp Nam Cầm là ngườ