Tác giả Lưu Chu Bình - Danh sách truyện của tác giả Lưu Chu Bình

Lưu Chu Bình

(tu tiên làm ruộng) Trương Chiếu không cẩn thận xuyên qua đến một cái cực độ mục nát vạn năm tiên triều, từ loại khoai lang bắt đầu quật khởi tại loạn thế, tại các đại tu tiên thế lực trong khe hẹp cầu sinh tồn, lôi kéo khắp nơi bên trong cầu phát triển.
Chương mới nhất:

Một cái phụ mẫu đều mất tiểu tử nghèo, ngẫu nhiên được một thần bí không gian, bước lên tu tiên đại đạo, từ nay loại linh thảo, luyện tiên đan, mở cửa hàng, luyện quân sự. Bổn văn vì tu tiên làm ruộng, phàm nhân lưu, không ngựa giống.
Chương mới nhất: