Tác giả Luyến Thanh Y - Danh sách truyện của tác giả Luyến Thanh Y

Luyến Thanh Y

Thiên Hoang Đại Lục, chín đại chí tôn đứng đầu Càn Đế Vân Trần, bị hồng nhan cùng bạn thân phản bội, đang đối kháng với vực ngoại giáng lâm tuyệt thế tà ma lúc, thân tử đạo tiêu. Bốn trăm năm về sau, hắn giành lấy cuộc sống mới, trùng sinh tại Thanh Nguyệt Quốc một
Chương mới nhất: