Tác giả Lý Hạo Nhiên - Danh sách truyện của tác giả Lý Hạo Nhiên

Lý Hạo Nhiên

Trong những tình tiết của câu chuyện Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo đều được tác giả diễn tả những tình huống rất phức tạp cũng  bởi sau nhiều lần thăm dò thì trong một đêm cô say rượu anh quyết định  nắm bắt lấy thời cơ đưa vào phòng! Sau lần gặp này cô ta nghĩ rằng không bao giờ
Chương mới nhất: Chương 913