Tác giả Mạc Trầm Dẫn - Danh sách truyện của tác giả Mạc Trầm Dẫn

Mạc Trầm Dẫn

Tên khác: Boss đột kích: Kiều thê nằm xuống, đừng nháo! Ôn Hướng Dương bị cha ép gả cho một người mà đến mặt mũi của người đó cô chưa từng được nhìn thấy. Trong cơn tức giận cô đã chạy đến quán bar kiếm một gã trai bao rồi trao sự trong trắng cho hắn. Khi cô thức d
Chương mới nhất: